Efektyvūs patarimai

Mąstymas kitu kampu gali padėti rasti greitesnį kelią link tikslo, įkvėpti komandą darbui kartu, todėl čia pateikiami projekto dalyvių sukurti netradiciniai būdai kaip kūrybiškai spręsti asmenines ar organizacijos problemas.

 

 

Timo (Laiko planavimas)

Timo padės Jūsų organizacijos nariams aktyviau įsitraukti į veiklą, jei anksčiau jie to negalėjo padaryti dėl laiko stokos ar padrikos informacijos pertekliaus. Mes siūlome Jums pasinaudoti Google kalendoriumi, kuriame bus planuojami visi organizacijos įvykiai, tai padės organizuoti ne tik narių bet ir pačios organizacijos laiką!

Plačiau

 

 

Motivacija yra įrankis

Mūsų problema yra narių motyvacija organizacijoje, mes siūlome įvesti lygių sistemą organizacijoje. Šios sistemos tikslas nukreipti narius, norinčius veikti aktyviai, teisinga kryptimi. Kiekvienas  organizacijos narys turėtų pradėti nuo pirmo lygio, pasiekęs vis aukštesnį lygį įgati privilegijų ir didesnių galimybių organizacijoje, taip nariai, stengdamiesi pasiekti daugiau, bus motyvuoti.

Plačiau

 

Strėlė

Dažnai susirenkate, diskutuojate valandų valandas bet išsiskiriat nieko taip ir nenusprendę? Būtinai išmėginkime mūsų siūlomą susitikimų planavimo būdą, kuris padės Jums išsamiau išnagrinėti susitikime aptariamą problemą ir priimti efektyvesnius sprendimus daug operatyviau.

Plačiau

 

Super įrankis – nario profilis

Tai maža knygelė, kuri atlieka iniciatyvos skatinimo, motyvavimo, kontrolės, planavimo, asmenybės ugdymo ir dar daugybę kitų funkcijų. Daugybėje verslo įmonių naudojami darbuotojų metiniai planai, kur darbdavys iškelia darbuotojui tam tikrus tikslus bei uždavinius ir metų gale vertinama darbuotojo veikla, taigi mes siūlome panašų modelį naudoti ir nevyriausybinėse jaunimo organizacijose, tik kelti tikslus ir kontroliuoti jų įvykdymą turėtų ne organizacijos vadovai, tačiau patys nariai.

Plačiau

 

Organizacijos dėlionė

Mūsų darbo grupė iškėlė problemą, kad organizacijoje yra keletas lyderių, kurie nepasidalina įtaka, dėl to kyla įtampa, stringa organizacijos darbas. Siūlome įrankį, kuris padės išsiaiškinti lyderio, valdybos ir pačios organizacijos poziciją.

Plačiau

 

Užburtas ratas

Atsitinka taip, kad organizacijos nariai neįsisavina, o kartais netgi nežino organizacijos vizijos, misijos, tikslų, todėl nesuvokiamas bendras vaizdas ir veikla būna nekryptinga ir padrika. Šiai problemai spręsti siūlome panaudoti mokymosi per patirtį modelį, tai ciklinis procesas, sudarytas iš konkretaus teorinės informacijos, patyrimo, jo aptarimo ir įvertinimo, išvadų bei tolesnio jų taikymo kasdieniniame gyvenime.

Plačiau

 

Problemų ieškiklis

Šis įrankis yra skirtas organizacijoms, bet gali būti ir taikomas kitur. Įrankis suteikia galimybę atrasti organizacijoje problemas, jas išanalizuoti ir tokiu būtų žinoti kaip jas išspręsti.

Šis įrankis sudarytas iš keturių žingsnių:
1. Problemos ištakų  radimas
2. Klasifikavimas
3. Problemos sprendimas
4. Problemos lygio? Nustatymas

Pagal įrankį (lentelę) galima nuspręsti ar problema yra viduje organizacijos ar išorėje, ar problema yra materiali (daiktų pirkimas ir pan.) ar žmogiškoji (tarkim reikia savanorių). Kada įsiaiškinam viską darom brainstormą, kaip tą problemą spręst.
Problemos lygis matuojamas nuo tarkim 1 iki 5. Jei problema sakykim vietinio lygio tai bus pirmas lygis, jei tarptautine (na reikia iš užsienio žmonių) tai tarkim penktas lygis. Taip įvertinę problemą mes ją galime išspręsti geičiau, nesiblaškydami ir tiksliau paskirdami savo išteklius.

Plačiau

 

RSS Feed Rss Feed
Copyright © 2010 Kūrybiška Lyderystė